A catalogue of Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges

MS. Holkham Gr. 58

Summary Catalogue no.: Not in SC (late accession)

Diktyon no.: 48126

Patristic texts

Contents

Language(s): Greek

1. (fols 1r-286v)
⟨Michael Glykas⟩, ⟨Annales⟩,

i) inc. mut. ὅσα ἐποίησεν, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν … des. τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν, see F. Vater ‘Zur Kunde griechischer Handschriften in Russland’, Archiv für Philologie und Paedagogik, 9 (1843) 8

ii) inc. mut. ἐν ἓξ δὲ καὶ μόναις ἡμέραις … des. καὶ τοῦτο δὲ ζητοῦσι ἀγαπητέ. ed. I. Bekker, Michaelis Glycae annales [Corpus scriptorum historiae Byzantinae] Bonn, 1836, 5.15–154.10

iii) fols 86r-86v: inc. Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέρα(ν) καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν … des. ὁμοιοῦσθαι αὐτὸ κατὰ τὸ δυνατόν. ed. I. Bekker, Michaelis Glycae annales [Corpus scriptorum historiae Byzantinae] Bonn, 1836, 154.19–155.5

iv) fol. 86v: inc. ἔχει τῶν τε ὁρατῶν … des. διὰ γὰρ τοῦ προσόντος αὐτῶ. ed. I. Bekker, Michaelis Glycae annales [Corpus scriptorum historiae Byzantinae] Bonn, 1836, 155.12–20

v) fols 87v-116r: tit. ὁμοίως καὶ ἀκύλας inc. οὔ γὰρ κατ᾽ αὐτὸν … des. γινώσκει τὴν Εὔαν καὶ γεννᾶ τρεῖς υἱοὺς, τὸν κάϊν· τὸν ἄβελ τὸν σήθ. ed. I. Bekker, Michaelis Glycae annales [Corpus scriptorum historiae Byzantinae] Bonn, 1836, 157.9–190.20

vi) fols 116r- 129r: inc. Πρόσεχε οὖν άγαπητὲ … des. τὰ περὶ τούτων πλατύτερον. ed. I. Bekker, Michaelis Glycae annales [Corpus scriptorum historiae Byzantinae] Bonn, 1836, 190.21–205.8

vii) fols 129v-140v: inc. Λέγει γὰρ ἡ γραφὴ … des. καὶ πρὶν μὲν τούτων, οὕτως. ed. I. Bekker, Michaelis Glycae annales [Corpus scriptorum historiae Byzantinae] Bonn, 1836, 205.9–227.4

viii) fols 140v-286v: tit. (in marg.) ἀρχὴ τῆς χρονογραφίας. inc. Ὁ δὲ Ἀδὰμ μετὰ τὸ ἐκβληθεῖναι … des. ἕως ὧδε τὸ πέρας εἰς τὰ τῆς διηγήσεως, ἐγένοντο. ed. I. Bekker, Michaelis Glycae annales [Corpus scriptorum historiae Byzantinae] Bonn, 1836, 227.5–625.4.

2. (fols 287r-290v)
⟨Proclus⟩, Acta seu peregrinationes S. Iohannis theologi ap.

CANT 218, BHG 918x, tit. Διήγησης ἐκ τῆς περιόδου ἰω(άννου) τοῦ θεολόγου. Inc. Ὁ ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς ἰω(άννης) διασωθεὶς … des. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν Ἐφεσίων ἐν τούτω τῆ πίστη προσέθεντο.

3. (fols 290v-295v)
John Chrysostom, In Matthaeum homiliae 1–90 (excerpt from hom. 19)

CPG 4424; inc. Ὅρα πῶς εὐθέως ἀνέστησε τὸν ἀκροατήν … des. φείδεσθαι ἑαυτῶν. Expositio in Pater Noster ; PG 57, 278, 36–282.1. Within the exposition are inserted texts from others, all of which are attributed to Basil of Caesarea:

fols 291v-292r
⟨Mark the monk⟩, ⟨florilegium⟩

ch. 40, 3. 62–64, tit. ἄλλον Βασιλείου, inc. Εὐχὴ ἄλλο· καὶ προσευχὴ ἄλλο … des. προσευχὴ δὲ αἴτησις ἀγαθῶν, ed. P. Roelli, Marci Monachi opera ascetica: florilegium et sermones tres, Turnhout, 2009,97

⟨Mark the monk⟩, ⟨florilegium⟩

ch. 35, 1. 3–8, inc. π(άτ)ερ δὲ εἰπὼν … des. ἑνὸς πατρὸς ἐσταί, ed. P. Roelli, Marci Monachi opera ascetica: florilegium et sermones tres, Turnhout, 2009, 82

⟨Mark the monk⟩, ⟨florilegium⟩

ch. 35, 2. 11–14, tit. ἀγιασθήτω τῶ ὄνομά σου (in red) Βασ(ιλείου), inc. Τουτέστιν ἁγίους ποίησον … des. ἁγιάζεται δι᾽ ἐμὲ ὁ θ(εό)ς; ed. P. Roelli, Marci Monachi opera ascetica: florilegium et sermones tres, Turnhout, 2009, 82

fol. 293r:
⟨Germanos I of Constantinople⟩, Interpretatio orationis Pater noster

CPG 4596, PG 59, 627. 18–29

fol. 293r:

PG 59, 627. 29–628.

fols 295r-295v:

PG 59, 628.13–35.

4. (fols 295v-296v)
Nikephoros of Constantinople, Chapters on various liturgical issues and observances,

tit. Νικηφόρ(ου) Π(ατ)ριάρχ(ου) Κωνσταντινουπόλ(εως) Κε(φάλαια) περὶ διαφόρ(ων) ὑποθέσεων. Περὶ ἁγιασμ(ο)ῦ τῆς νε(o)μηνίας. Inc. Ἰστέον ὅτι, ἐπαρελάβωμεν … des. προηγιασμένη γινομένη ἐν τῶ μεγάλω ναῶ. Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta jussu Pii IX. Pont. Max. curante I. B. Pitra S. R. E. Card. typis collegii Urbani, 1868, 320–321.

6. (fols 298r-299r)
Nikephoros of Constantinople

tit. Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κεφάλαιον περὶ τῶν λεγόντων ὅτι χρὴ καὶ μετὰ θάνατον εὐχέλεον ποιεῖν, ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι μόνοι τινὲς δρᾶν τοῦτο· καὶ τελειοῦν σῶον, ὡς παρόντων καὶ τῶν ἑπτὰ ἱερέων. Inc. Οὐκ οἶδα ποίαν ἀβελτηρίαν … des. καὶ εἰς λόγον πρὸς ἀκοὴν εὐθείαν τε καὶ συνετοτάτη ὑπάρχει. Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta jussu Pii IX. Pont. Max. curante I. B. Pitra S. R. E. Card. typis collegii Urbani, 1868, 324–325, chapter η.

7. (fols 299r-300r)
Basil of Caesarea?, On monks and lay people

tit. Τοῦ μεγάλου Βασιλείου Περὶ μοναχῶν καὶ κοσμικῶν, inc. Τὸ τελειώτερον ἔργον τῆς μοναδικῆς πολιτείας … des. εἴτε μονάζοντες εἶεν· εἴτε κοσμικοί· αὐτῶ ἡ δόξα … ἀμήν.

8. (fol. 300r)
⟨Niketas Stethatos⟩ (Maximos ⟨the Confessor⟩ MS), inc. Εἰ θέλης ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ κ(υρίο)υ … des. εἰς συνάφειαν θεοῦ προστεθήσεται. PG 120, 885, ch. οε´.
9. (fol. 300r)
On the Seven Wonders (In marg. in red ink Ση[μείωσαι or μείωσον]) Ἑπτὰ μέγιστα τῶν θαυμάτων … des. αἱ αἱγύπτιαι θῆβαι.
10. (fols 300r-300v)
John the Faster, Ἰω(άννου)τοῦ νιστευτοῦ, Περὶ τοῦ ἱεράρχου ἰάκώβου (in marg. in red ink Ση[μείωσαι or μείωσον]) Inc. Ἰστέον ὅτι πρῶτος ἱεράρχης γεγονὼς, … des. ἐν τῆ θεία τεσσαρακοστῆ.
11. (Fols 300v-301r)
περὶ τῶν ιβ´ ἐκκλη(σιῶν)

Inc. Ἰστέον ὅτι αἱ ἐκκλησίαι εἶσαν ιβ´… des. καὶ πάντα τῆς οἰκονομίας μυστήρια, ἐκεῖθεν ἐταμιεύθησ(αν).

12. (fols 301r-302r)
Anastasios of Sinai, ἐρώτησις πρὸς τὸν ὁσιώτατον πατέρα ἡμῶν ἀναστάσιον τοῦ ὄρους σινά· διατὶ τιμᾶται ἡ δη καὶ ἡ παρασκευή.

Inc. Προκαθεζομένου τε τοῦ τιμιωτάτου πατρός … des. ἂν ἐκ τῆς ὀρθῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως. Ed. Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta jussu Pii IX. Pont. Max. curante I. B. Pitra S. R. E. Card. typis collegii Urbani, 1868, 274–275.

13. (fols 302r-302v)
Diadochos ⟨Bishop of Photike⟩

extracts, inc. Ὃν τρόπον ὑπὸ πλήθους βρωμάτων … des. καὶ πληροφορία γευσόμεθα. Ch. 45, 47, 48, 44. J. Rutherford, One hundred practical texts of perception and spiritual discernment from Diadochos of Photike, vol. 8 [Belfast Byzantine Texts and Translations 2000]: 12–154.

14. (Fols 302v-303r)
Life of St John the Merciful

BHG 888, extract, ⟨Caput XII, Pietatis et divinorum mysteriorum commendatio⟩; tit. Ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου ἰω(άννου) τοῦ ἐλεήμονος. ὁ μακάριος ἰω(άννης) τὸ ῥάθυμον τῶν κατολυγωρούντων … des. ἀπήλλαξε συνηθείας. PG 114, 956D-957A

15. (fols 303r-303v)

Fragments on Paradise:

i) fol. 303r: tit. ὅτι διαφόρως φαίνεται μετὰ τὴν ἀνάστασιν ὁ ἄν(θρωπ)ος, οὐχ ὡς κατὰ φύσιν ἐστί. Inc. Ἀναστάντος τοῦ Χριστοῦ, γέγραπται, … des. κατεπείγουσαν οἰκονομίαν PG 158, 736D-737Α.

ii) inc. οὐ γὰρ ἔστιν ἡ κρᾶσις … καὶ οἱ ἔλληνες παράδεισον εἶναι λέγουσιν.

iii) Ὥσπερ χριστιανικὸς λόγος ὑπογράφει … περὶ τὰς τῶν μακαρίων νήσους. Ed. J. Nimmo Smith, Pseudo-Nonniani in iv orationes Gregorii Nazianzeni commentarii Corpus Christianorum. Series Graeca 27. Turnhout, 1992, 183, Or. 8, hist. 8.

16. (fols 303v-307v)
Epitome de Fausto, patre Clementis papae

BHG 351f, inc. Ἰστέον ὅτι ἐξ ἐπιτροπῆς τοῦ μεγάλου πέτρου … des. ὡς τὸν τῆς ἐκκλησίας κανόνα καλῶς εἰδὼς. Καὶ περὶ μὲν τούτων οὕτως.

Fols. 85v, 87r, 308–310 blank.

Physical Description

Form: codex
Support: Paper
Extent: ii + 310 leaves
Dimensions (leaf): 205 × 145 mm.

Layout

24 lines per page.

Hand(s)

Change of ink on fol. 207r.

Decoration

Small decorative headpieces in red ink before certain sections, e.g. fol. 287r; fol. 290v; 295v.

Additions: fol. 45r (bottom right) ση() λίπει φύλον ἓν καὶ εἴμισι. Also widely annotated by I. Morezenos.

Binding

Typical Holkham binding of brown leather, with Coke family ostrich crest in gilt in the centre of the upper cover; Date: early nineteenth century. Rebound by John Jones of Liverpool (worked for Holkham 1816–1823. The spine lettered in gilt: / EXPLANATIONES/ IN/ HEXAMERON/ ET/ ALIA SS. PP./ GR.–//M[.S].SÆC. XIV./; in pasted black leather: MS. /HOLKHAM/ Gr. 58/

History

Origin: 16th c.

Provenance and Acquisition

1st paste down in its verso (in black ink): signature of Thomas William Coke

Old Catalogue Nrs: 1st pasted down in its verso (in the centre, in pencil): MS. Holkham Gr. 58; fol. i(r) (in pencil); Holk Cat. No 91 78 . 102 \97/ DI A.6.; fol. 1r: handwritten note in black ink by B. de Montfaucon: 1698· Codex 78 mutilus, Explanationes in Hexameron/ et alia SS. PP. · Codex 150 circa annorum; (in black, on top) ΚΒον= Morezenos 22; Giustiniani 78; Olim Holkham Hall, Libr. of the Earl of Leicester, 102.

Record Sources

Description by Dimitrios Skrekas (2019), with the support of the Leventis Foundation, the Oxford Centre for Byzantine Research, the Yerolemou Trust and the Michael Marks Charitable Trust.

Bibliography

Last Substantive Revision

2019-08-07: New description by Skrekas.