A catalogue of Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges

MS. Holkham Gr. 8

Summary Catalogue no.: Not in SC (late accession)

Diktyon no.: 48076

Order of service for monks

Contents

Language(s): Greek

1. (fols. 1–151r)

Services for monks.

a. (fols 1r-4r)

Service for the stavrophoros monk, tit. Τάξις καὶ ἀκολουθία εἰς σεσταυροφόρον (sic) μοναχόν: ἐκτεθεῖσα παρὰ ὁσίων π(ατέ)ρων ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου, Εὐθυμίου, Σάββα καὶ ἑτέρων π(ατέ)ρων:

rubr. εἰσφέρουσιν οἱ ἀδελφοὶ τὸν μέλλοντα κουρεύσαι τὸν σταυρόν· εἰς τὸ διακονικὸν καὶ ἐπιτίθουσιν τὸ ψαλίδιον ἐπὶ τὸ παρατράπεζον καὶ τὸν σταυρὸν καὶ ποιεῖ εὐλογητόν: τὸ τρισάγιον τὸ παναγία τριάς: π(άτ)ερ ἡμῶν: ὅτι σου ἐστιν ἀπολυτίκιον καὶ κοντάκιον τῆς ἡμέρας καὶ ἡ εὐχή:- Τοῦ Κ(υρίο)υ δεηθῶμεν,

inc. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν· ὁ ἀξίους σου εἶναι νομοθετήσας ... des. εὐλογητὀς εἶ· σὺν τῶ παναγίω καὶ ἀγαθῶ καὶ ζωοποιῶ σου πν(εύματ)ι· νῦν καὶ ἀεὶ ... αἰώνων: καὶ εὐθ(ὺς) ἀσπάζονται αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ καὶ γίνεται ⟨ἀ⟩πόλυσις. Cf. Euchologion, 380

b. (fols 4r-34r)

Service of the small monastic habit, tit. ἀκολουθ(ία) τοῦ μικροῦ σχήματος

rubr. ἀφ᾽ ἑσπέρας εἰσφέρουσι, τὰ ϊμάτια τοῦ μέλλοντος κουρεύεσθαι: εἰς τ(ὸ) ἅγιον θυσιαστήριον. καὶ ἀποτίθοντ(αι) ὑπὸκάτω τῆς ἁγί(ας) τραπέζης καὶ εἰς τὸν ὄρθρον ψάλλεται ὁ κανὼν τοῦ ἁγίου σχήματος: καὶ εἰς τὴν λειτ(ου)ργ(ίαν) τὰ ἀντίφωνα: εἰ δὲ οὐκ ἔστιν λειτ(ου)ργ(ία) λέγ(ει) εὐλογητὸν τὸ γσάγ(ιον) (= τρισάγιον) τὸ παναγία· τὸ π(άτ)ερ ἡμῶν· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλ(εία) τὸ κύριε, ἐλέησον ιβ´. Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἐκ γ· καὶ ὁ παρὼν ψαλμὸς:

inc. ὁ Θ(εὸ)ς εἰς τὴν βοήθειάν μου (=Ps. 69) … des. κ(ύρι)ε ἐπίβλεψον ἐξ οὐ(ρα)νοῦ: καὶ γίνεται ἀπόλυσις, Cf. Euchologion, 382–402

c. (fols 34r-35r)

Prayer on the eighth day, tit. τῆ δὲ ὀγδόη ἡμέρα λέγει ὁ ἱερ(εὺς) τὴν εὐχὴν ταύτην: τοῦ κ(υρίο)υ δεηθῶμεν

inc. Δέσποτα κ(ύρι)ε ἕως τέλους εἰς τὸν ζυγόν σου ... des. ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν :- καὶ γίνεται ἀπόλυσις

d. (fols 35r-70v)

Service of the great monastic habit, tit. ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἀγγελικοῦ μεγάλου σχήματος, Cf. Euchologion, 403–418

e. (fols 71r-72v)

Prayer on the seventh day, rubr. τὰς δὲ ζ ἡμέρας σχολάζ(ει) αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ἔργου προσευχόμενον· περίμένων τῆ ἐκκλησία καὶ ἀναγινώσκομεν λόγους· μετὰ δὲ τὰς ζ´ ἡμέρ(ας) εἰσέρχεται ὁ τὸ σχῆμα λαβὼν εἰς τ(ὴν) εἴσοδ(ον) τῆς λειτουργ(ίας)· καὶ μετὰ τὸ εἰπ(εῖν) τὸ εὐα(γγέλιον) καὶ τὴν συναπτῆ, προστίθεται δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ: inc. ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν δ(εῖν)ο(ς) καὶ τῆς εὐχῆς τελείας ὑπομονῆς, καὶ σ(ωτη)ρίας αὐτοῦ εἴπομ(εν): ὅτι ἐλεήμον καὶ φιλάν(θρωπ)ος θ(εὸ)ς ὑπάρχεις· καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμ(πομεν): ὁ δὲ ἱερε(ὺς) λέγει ἐπάνω τοῦ ἀδελφοῦ τὴν εὐχ(ὴν) ταύτην: τοῦ κ(υρίο)υ δεηθῶμεν:

inc. Πολυέλεε θεὲ καὶ κ(ύρι)ε … des. ὁδεύειν θ(εο)ῦ εὐδοκοῦντος: καὶ γίνεται ἀπόλυσις, Cf. Euchologion, 419–420

f. (fols 72v-77r)

Order and prayers for a monk who had left his habit, and is to be accepted back to the monastery, rubr. ὅτι δεῖ τὸν ἀθετήσαντα τὸ τῶν μονα(χῶν) καὶ ἀγγελικῶν σχῆμα ... χωρὶς τῶν τεταγμένων εὐχῶν: ὁ ἱερεὺς ἐπεύχεται Τοῦ κ(υρίο)υ δεηθῶμεν,

inc. Κ(ύρι)ε ὁ Θ(εὸ)ς ὁ παντοκράτορ· ὁ π(ατ)ἠρ τοῦ κ(υρίο)υ καὶ θ(εο)ῦ καὶ σ(ωτῆρο)ς … des. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν ⟨αἰώνων ἀμήν⟩, καὶ ποιεῖ μετανοία⟨ς⟩ …. πρὸς τὸ εἶδος τῆς ἁμαρτίας:- τέλος (in red ink).

g. (fols 78r-151r)

funeral service for a deceased priest (namely hieromonk), tit. ἐξοδιαστικὸν ἐπὶ τελευτήσαντος ἱερέως, See Euchologion, 451–467.

2. (fols 151v-152r)

Alphabetical list of names to be commemorated.

(by another hand, B) Alphabetical list of names of those to be commemorated; male and female names are separated, inc. Ἀθανάσιως ... des. χαριτονυμός; tit. ὀνόματα θηλυκὰ, inc. Ἀναστασία ... des. Χρυσανθύα (Τ[or Π]αησία has been added by another hand in the end of fol. 152r.)
(fol. 152v)

blank.

3. (fols 153r-215v)

Service of the Holy Unction.

Tit. ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ευχαιλέου γινομένου ὑπὸ ἑπτὰ ἱερέων, see Euchologion, 332–357

4. (fol. 216r)

Spiritual advice.

Anonymous spiritual advice, inc. Ω τοῦ κόσμου κυβερνιτῆς ἐστιν ο θ(εὸ)ς ... des. καὶ δόξαζε τὸν θ(εὸ)ν. (added later by another hand).

5. (fols 216v-261r)

Service for the death of a monk

Order of service for the death of a monk, tit. τάξις γινομένη ἐπὶ τελευτὴν μοναχοῦ, see Euchologion, 438- 451.

Physical Description

Form: codex
Support: Paper.
Extent: ii + 261 + ii (foliated as 262–263).
Dimensions (leaf): 205 × 140 mm.

Layout

18 lines per page.

Hand(s)

Γέωργιος Βασιλικός, RGK I 56: fols 1r-77r, 78r-151r, 153r-215v, 216v-261r.

B: fols 151v-152r; 216r

Decoration

Decorative head-pieces in red ink: fols 1r; 4r; 34r; 35r; 71r; 72v; 78r; 153r; 216v.

Additions: fol 77v: originally blank, sketch with two wheels containing the alphabet; outside the wheels are pen trials: Δώξάσί τό δίξάντή τό φος.

Binding

Holkham binding of dull brown leather with Coke family ostrich crest in gilt in the centre of the upper cover; Date: early nineteenth century. Rebound by John Jones of Liverpool (worked for Holkham 1816–1823).

SPINE: OFFICIA/GRAECA/ M.S./ MS. HOLKHAM Gr. 8.

History

Origin: 16th c.

Provenance and Acquisition

Ownership Notes: fol. ir Holkham Cat. Nr. 29 CIA3 (in pencil).

Holkham Hall

Record Sources

Description by Dimitrios Skrekas (February 2017), with the support of the Leventis Foundation, the Oxford Centre for Byzantine Research, the Yerolemou Trust and the Michael Marks Charitable Trust.

Bibliography

Last Substantive Revision

2017-07-01: First online publication.