A catalogue of Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges

MS. Holkham Gr. 22

Summary Catalogue no.: Not in SC (late accession)

Diktyon no.: 48090

Sermons, mainly by Chrysostom, for Sundays in Lent, Holy week, Easter, All Saints, and some fixed festivals

Contents

Language(s): Greek

1. (fols 1r-4r)
⟨Ephrem the Syrian⟩, ⟨Sermo in adventum domini, et de consummatione saeculi⟩

CPG 3946. inc. mut. ⟨εἱ⟩στήκασι γνῶτε λέγ(ων) πάντες οἱ λαοὶ … des. σὺν τῶ νυμφίω ἐν παστῶ αἰωνίω καὶ οὐ(ρα)νίω μετ ἁπάντων τῶν ἁγίων, εἰς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν.

2. (fols 4r-14v)
John Chrysostom, In Genesim, Sermo 3

CPG 4562; BHG 25 pb; In Adae expulsionem (CCG I, Appendix 3), inc. Ἀκούσωμεν ἀγαπητοὶ τῆς ἱστορίας … des. τὸ θεάρεστον ἵνα καὶ τῆς βασιλείας τοῦ θ(εο)ῦ ἀξιωθῶμ(εν)· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι κ(αὶ) φιλαν(θρωπ)ία τοῦ κ(υρίο)υ ἡμ(ῶν)(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ· ὧ ἡ δόξα εἰς (the text breaks off here in mid-page.).

3. (fols 15r-23v)
John Chrysostom, Appendices, De oratione et eleemosyna

CCG I, Appendix 7, Κυρ(ιακῆ) αη τῶν ἁγίων νηστειῶν (on a pasted piece of paper). Inc. Δεῦτε πάν(τες) ἀδελφοὶ· γνωρίσωμ(εν) τὸν ποιήσαντα ἡμᾶς … des. φιλόπτωχ(ον)· ἐξερέτ(ως) εἰς Χριστὸν ἀγάπην κρατῶμεν διηνεκῶς· ἵνα καταξιωθῶμ(εν) τ(ης) αἰωνίου ζω(ῆς) ἐπιτυχ(εῖν) χάριτι κ(αὶ) φιλ(ανθρωπίᾳ) τοῦ κ(υρίο)υ ἡμ(ῶν)(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ· μεθ oῦ τῶ π(ατρ)ὶ αὐτοῦ.

4. (fols 24r-25v)

Tit. ἐκ τοῦ πατερικοῦ περι μέθης, inc. Ἡ μέθη πλέον τῆς ἀδδιφαγί(ας) … des. ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν κοιλίαν θεοποιοῦνται, καὶ ὑπηρετοῦσιν. Cf. Bertos : «μέθη πλέον τῆς ἀδηφαγίας βαρυτέρα ὑπάρχει. καὶ πάλιν [ἡ μέθη] ἀπηγόρευται παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ». See Athanasiadou-Stephanoudaki (2015), p. 85.

5. (fols 26r-26v)
John Chrysostom, De Sacerdotio Liber 3

CPG 4316. Excerpt, inc. ἡ ἱερωσύνη τελεῖται … des. εἶναι καθαρόν. (PG 48, 642, 12–19)

6. (fols 27r-32v)
John Chrysostom, In Matthaeum homilia 29

CPG 4424, PG 57, 357–362.

8. (fols 38r-41r)
John Chrysostom, In epistulam 1 ad Corinthios homilia 8, ethicon 1–44

CPG 4428, inc. Κολλώμεθα τῶ θεῶ, ἀγαπητοὶ καὶ κολλώμεθα διὰ τῶν ἔργων (PG 61, 72, 12 ab imo-76)

9. (fol. 41v)

Blank

10. (fols 42r-51v)
Miraculum in obsidione seu de ἀκαθίστῳ

BHG 1060 (PG 92, 1353–1372; PG 106, 1336–1353).

11. (fols 52r-56r)
John Chrysostom, De Lazaro et divite

CPG 4590 (PG 59, 591–596).

12. (fols 56r-59v)
John Chrysostom, In Lazarum, Homilia 2

CPG 4681, BHG 2231–2231c, Aldama 567 (PG 62, 775–778).

13. (fols 60r-71v)
Leontios of Constantinople, Homilia 3 In ramos palmarum, Recensio abbreviata

CPG 7898, BHG 2216, 2216c, recensio abbreviata 2216a, attributed to John Chrysostom in our MS; inc. ab editis diuersa (PG 61, 715–720) Ἤδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως.

14. (fols 71v-84r)
John Chrysostom, In Iob sermo 1

CPG 4564.1, BHG 939d, 939gb, Aldama 175 (PG 56, 563–567).

15. (fols 84r-94r)
John Chrysostom, In decem virgines

CPG 4580, des. (editis paulo brevior) ἐν οὐρανοῖς ἑτοιμάσω, ὧν γένοιτο … (PG 59, 532, lin. 19).

16. (fols 94r-98v)
John Chrysostom, De cruce et latrone

CPG 4728, BHG 414p-414s, ed. Wenger, see Aldama 34, BHG 414r, inc. Ἀπαρξώμεθα τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σταυροῦ … des. ab editis diversa σταυρὸς προφητῶν ἀλήθεια, σταυρὸς μαρτύρων ἀγαλλίαμα· τὰ πάντα ἡμῖν διὰ σταυροῦ …

17. (fols 99r-121r)
Epiphanios, Archbishop of Cyprus, Homilia in divini corporis sepulturam

CPG 3768, BHG 808e, PG 43, 440–464. des. paulo brevius τοῦ δεσπότου λέγοντος … ἀμήν.

19. (fol. 124v)

Blank

20. (fols 125r-131v)
Amphilochios of Iconium, In Resurrectionem Domini

CPG 3251. Nemini tribuitur in codice, inc. Χαρᾶς ἡμέρα καὶ εὐφροσύνης, ἀγαπητοί, ἡμέρα ἀγαλλιάσεως … des. Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο· αὐτῷ ἡ δόξα … (Cf. PG 64, 1422).

21. (fols 132r-134r)
John Chrysostom, In mediam Pentecosten

CPG 4652 (PG 61, 741–744.

22. (fols 134v-136v)
John Chrysostom, In Assumptionem Domini

CPG 4739, inc. Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα, des. τῶν τοῦ κυρίου δωρεῶν ἀπολαύσωμεν, χάριτι … (ed. Baur, see Aldama 186).

23. (fols 137r-143v)
John Chrysostom, De sanctis martyribus

CPG 4365, BHG 1188–1188aa (PG 50, 705–712).

24. (fols 144r-150r)
John Chrysostom, De mulieribus et pulchritudine Ecloga 14

CPG 4684.14 (PG 63, 657–666).

25. (fol. 150v)

Blank

26. (fols 151r-152v)
John Chrysostom, In Matthaeum homilia 41, ethicon

CPG 4424, inc. Ἐνταῦθα δὲ καὶ τοὺς Ἰουδαίους αἰνίττεσθαί μοι δοκεῖ μετὰ τοῦ διαβόλου … des. εὐχαριστοῦντες ὑπὲρ πάντων θεῷ, ᾧ πρέπει … (PG 57, 448, lin. 8 ab imo-452, lin. 3)

27. (fols 152v-153v)
Patristic florilegium (in red ink)
1. (fol. 152v)

inc. ἢ πν(εῦμ)α ὦδε τὴν τοῦ χ(ριστο)ῦ θεότητα φησιν … ὁρών(των) καὶ ἀπιστούν(των). See Photios, scholia on passages from Matthew Gospel, ed. by A. Papadopoulos-Kerameus in Православный Палестинский сборник. 31-й выпуск (Т. XI. Вып. 1) 1892. Пр VI. 53–140 (83.7–12).

ii. (fols 152v-153r)

Tit. ἄλλο. inc. Εἰ μὲν τὶς εἰς ἀρχὰς … ἀσύγγνωστός ἐστι, id, op.cit (83.29–84.4); iii) fol. 153r: inc. ἔκρυψεν δ᾽ἐνταῦθ᾽ … des. ὅτι ἀφίεται διὰ μετανοίας; iv) fols 153r-153v: inc. καὶ ἄλλ(ος) δέ τις εἴπη πε(ρὶ) τούτου· φα(σὶν) τιν(ὲς) τέσσαρας εἶναι τρόπους … des. ἀφεθήσεται τ(ῆς) ἀσεβεί(ας) κ(αὶ) ἀπιστίας ἡ ἁμαρτία.

28. (fols 154r-158r)
John Chrysostom, In Matthaeum homilia 31, ethicon

CPG 4424, Homiliae 31, inc. Μηδεὶς τοίνυν κοπτέσθω λοιπὸν μηδὲ θρηνείτω (PG 57, 374, lin. 12–376)

29. (fol. 158v)

Blank

30. (fols 159r-170v)
John Chrysostom, De ieiunio, De Dauide

CPG 4676, BHG 2199, Aldama 203, des. editis paulo longior des. εἰς ἀγαθὸν. Σπουδάσωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς τοῦτον ζηλῶσαι, ἀγαπητοί, σώφρονες γενόμενοι καὶ ἀνεξίκακοι πρὸς τὸν πλησίον, ἵνα καὶ τῶν ἴσων αὐτοὶ τύχοιμεν τῆς βασιλείας στεφάνων … (PG 62, 759–764).

31. (fols 171r-174r)
John Chrysostom, In Illud: Attendite vobis ne forte graventur corda vestra

CPG 5054, inc. Τρέμω καὶ δειλιῶ φοβούμενος τὴν κατάκρισιν, des. ἀπὸ πάντων τῶν ἐπισυμβαινόντων κινδύνων καὶ θλίψεων οἰκτειρήσει, καὶ ἐλεήσει καὶ σώσει ἡμᾶς, ὅτι αὐτῷ πρέπει … (cf. PG 64, 1413).

32. (fols 174r-177v)
John Chrysostom, De audiendis adhortationibus

CPG 5078, inc. Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς, des. καὶ ὡς μετρήσομεν, ἀντιμετρησόμεθα παρ᾽αὐτοῦ τοῦ δικαίου κριτοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα … (cf. PG 64, 1423).

33. (fols 177v-181r)
John Chrysostom, De gratiarum actione

CPG 5012, Cf. CPG 5011, inc. Πολλοὺς καὶ διαφόρους τρόπους ἡμῖν ἔδωκεν ὁ θεὸς εἰς τὸ ἐπιμελεῖσθαι καὶ φροντίζειν, des. ὁ τῶν ἀγαθῶν σπερμάτων δοτὴρ καὶ ἀξιωθῶμεν τῶν αἰωνίων καὶ ἀκηράτων ἀπολαύσεων, χάριτι … (cf. PG 64, 1399).

34. (fols 181r-185v)
John Chrysostom, De confessione peccatorum

CPG 4840, inc. Ἀγαθὸν μέν ἐστι καὶ ἐπαινετὸν ἀληθῶς καὶ δίκαιον ... des. οἰκτειρήσει καὶ ζωοποιήσει καὶ παραμυθήσεται ὁ Κύριος· αὐτῷ ἡ δόξα … (cf. PG 64, 1328).

35. (fols 186r-189r)
John Chrysostom, In Illud: Sic Deus dilexit mundum

CPG 5077, inc. Ὥσπερ τὰ νεοθαλῆ τῶν φυτῶν … des. ἐνταῦθα μὲν ὀφθείημεν ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, ἐν δὲ τῷ μέλλοντι αἰῶνι βασιλείαν οὐρανῶν κληρονομήσωμεν, χάριτι … (cf. PG 64, 1423).

36. (fols 189r-193r)
John Chrysostom, In Illud: Diliges proximum tuum sicut teipsum

CPG 5046, inc. Τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν χρέος τοῦ λόγου … des. ταύτας τὰς ἐντολὰς ἔχομεν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἃς καὶ σπουδάσωμεν φυλάττειν μετ᾽ ἀκριβείας ἵνα τῶν ἐπηγγελμένων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ…

37. (fols 193r-198r)
John Chrysostom, Appendices, In decem virgines

CCG I, Append. 49, inc. Πολλαὶ καὶ ποικίλαι αἱ ὁδοὶ τῆς μετανοίας, des. κληρονομήσατε τὴν ἑτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν, ἧς γένοιτο …

38. (fols 198r-209r)
John Chrysostom, Appendices, In recens illuminatos

CCG V, Append. 25a, inc. Καθάπερ γὰρ οἱ τοῦ σώματος ὀφθαλμοὶ … des. πολλὴν τὴν ἄνωθεν εὔνοιαν ἐπισπασώμεθα καὶ πάντας ἡμᾶς τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας καταξιωθῆναι, χάριτι … (cf. PG 64, 1423).

39. (fols 209v-213r)
John Chrysostom, De salute nostra et oratione perpetua

CPG 4938, inc. Καθάπερ τὰ φυτὰ χρήζουσι τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιρροῆς … des. ὀργὴν ἀφ᾽ἡμῶν ἐπιστρέψωμεν καὶ τὴν μέλλουσαν φύγωμεν κόλασιν …

40. (fols 213r-218v)
John Chrysostom, De ieiunio sermo 5

CPG 4619 (PG 60, 717–720)

41. (fols 218v)

Text crossed out.

42. (fols 219r-221v)
John Chrysostom (τοῦ αὐτοῦ in the MS), In illud : Euntes docete omnes gentes

Also edited in Theodore Studite, Parva Catechesis, sermo 103, ed. Auvray, pp. 352–356; inc. Ὁ πλάσας καὶ ποιήσας ἡμᾶς θεὸς καὶ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος … des. χωρήσωμεν εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν ἐν Χριστῷ …

43. (fols 221v-226r)
John Chrysostom, Quod debet episcopus docere

CPG 5073, inc. Ὥσπερ ἐστὶ τῇ γῇ τὸ ἄροτρον καὶ τοῖς διψῶσι τὸ ὕδωρ … des. διαβολὰς ἀποδράσωμεν καὶ τῶν ἐπικειμένων κακῶν ἐλεύθεροι ἐσόμεθα καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτευξόμεθα ἐν Χριστῷ …

44. (fols 226r-229v)
John Chrysostom, In Illud: Ne iudicetis ante tempus

CPG 4955, inc. Μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, φησὶν ὁ θεῖος ἀπόστολος … des. καὶ τῆς μακαρίας καὶ ἀκηράτου τρυφῆς ἀπολαύσωμεν, ᾧ ἡ δόξα … (Cf. PG 64, 1370).

45. (fols 229v-233v)
John Chrysostom, In Illud: Diligite inimicos vestros

CPG 4902, inc. Ἐν ταῖς παρ᾽ ἡμῶν γινομέναις καθ᾽ ἡμέραν δεήσεσι καὶ προσευχαῖς … des. τὴν πόλιν σκιρτῆσαι καὶ πανηγυρίσαι ἐν τῇ ἐπιδημίᾳ καὶ παρουσίᾳ αὐτοῦ, καὶ δόξαν ἀναπέμψωμεν ἅπαντες καὶ εὐχαριστίαν Χριστῷ …

46. (fols 234r-239v)
John Chrysostom, De Sacerdotio Liber 7

CPG 4503 (PG. 48, 1067–1070).

47. (fols 240r-282v)
John Chrysostom, De paenitentia sermo 1

CPG 4615, inc. ab editis diversus, Ἀεὶ μνημονεύειν (PG. 60, 681–700).

48. (fols 282v-286v)
Anastasios from Sinai, Questiones et responsiones, Quest.-Resp. 22.

Eds. J. A. Munitiz and M. Richard, Anastasii Sinaitae Questiones et Responsiones, Corpus Christianorum. Series Graeca 59. Turnhout: Brepols, 2006: 4–165.

a. (fols 286v-338r)
Meletius the Monk, De constitutione humanae naturae,

fols. 286v-320v: PG 64. 1080–1137C Book 1; fols 320v-338r: des. καὶ τὰ λοιπὰ πάντα: PG 64. 1137C-Book 2. J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford: Oxford University Press, 1836 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963): 5–157. Cramer 66, 14

50. (fol. 338v)
⟨Neophytos the Recluse⟩, ⟨Commentarius in Hexaemeron Genesim⟩

Excerpt Ch. 4. 30–38, tit. + εαρινόν· θερινόν· φθηνόπορον· κ(αὶ) χιμερινόν. inc. Τὸ ἔαρ μὲν … des. κ(αὶ) φλέγματος αὐξητικ(όν).

51. (fols 339r-347v)
John Chrysostom, In illud: Vidi Dominum, homilia 6

CPG 4417.6, BHG 0124 (PG. 56, 135–142).

53. (fols 358r-361r)
John Chrysostom, De nativitate Christi

CPG 5008, BHG 1914k, inc. Πολλαὶ μὲν αἱ δωρεαὶ τοῦ δεσπότου … des. ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα … (cf. PG. 64, 1396).

54. (fols 361v-365v)
John Chrysostom, De epiphania

CPG 5069, BHG 1948b, inc. Χριστὸς τῷ κόσμῳ ἐπεφάνη˙ πάντες πιστοὶ συμφώνως … des. βαπτισθέντος καὶ πᾶσαν τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων ἁγιάσαντος· αὐτῷ ἡ δόξα …

56. (fols 370r-391v)
⟨Nicetas David the Paphlagon⟩, ⟨Passio S. Georgii⟩,

inc. as in BHG 675z, des. as in BHG 676b, attributed to Symeon Metaphastes in our MS.

57. (fols 392r-392v)
⟨Georgius m. Diospoli in Palaestina, Synaxarium (De columna uiduae)⟩

BHG 691b, different des. ἐμβληθῆναι ἐν τῆ θαλάσση.

58. (fols 393r-398v)
Ps.-John Chrysostom, In decollationem S. Iohannis

CPG 4570, BHG 859–859b-f, Aldama 381; des. editis paulo brevior ἀρετὰς. Τὰς μὲν πατήσατε, τὰς δὲ ποιήσατε· δόξαν οὖν ἀναπέμψωμεν τῷ πατρὶ … (PG 59, 490, lin. 32)

59. (fols 399r-418r)
Synaxarion for St Dimitrios of Thessalonica

BHG 498h (passionis epitome and Miracula II, des. a).

61. (fols 423r-430v)
Christophoros of Alexandria, Homilia cui uita humana sit similis (parabola de serpente)

CPG 2668, 1322qb; inc. editis paulo brevior, Ὁμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, des. (decurtata conclusione) καταπαύσωμεν τὸν λόγον … (PG. 100, 1217 D3–1232; PG 64., 1423); the scribe wrote first the name of John Chrysostom, which he crossed out and corrected in the margin: νεώτερον ἀντιβόλε(ον) λέγει τοῦτο· χριστοφόρου ἁρχιεπισκόπου ἀλεξανδρείας· λόγος φανερὼν τίνι ὁμοίωται ἀνθρώπινος βίος.

62. (fols 431r-444v)
Pseodo-Athansius of Alexandria, Narratio de cruce seu imagine Berytensi a. *Athanasio Alex. 1d.

BHG 786b, ed. E.v. Dobschütz, ‘Eine Fastenpredigt über das Christusbild von Beryt’ Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 45 (1902), 382–391.29. (§ 8 is omitted in our MS).

63. (fols 445r-448r)
Life of St Euphrosynos the cook

BHG 628. (written by two scribes: i) fols 445r-446v, and ii) 447r-448r).

64. (fols 448v-456v)
Life of St Philotheus filius Iusti

BHG 2373–2373. top of fol. 448v: ἐν ἑτέρῳ ἀθιβολαίῳ καλεῖτε ἱοῦστος ἐλεήμ(ων)· καὶ οὐχὶ ἰούλλιος. (written by two scribes: i) fols 448v-453v, and ii) 454r-456v).

65. (fols 457r-v)

Blank.

66. (fols 458r-463v)
Florilegium (?)

Tit. Συντακτι(?) περὶ τῶν μισούντων ἡμᾶς ἀγαπᾶν … κἂν τὰ χειριστα παρ᾽ αυτῶν ὑπομένωμεν (in red ink), inc. Βούλομε φανερῶσαι ὑμῖν, ἀδελφοὶ καὶ π(ατέ)ρες … des. ἀλλ᾽ εἰς τοὺς εὐδίους ἀπάξει λιμένας· ὦν γένοιτ(ο) πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλαν(θρωπί)ᾳ τοῦ κ(υρίο)υ ἡμῶν ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ. Seems to be a florilegium, the ending of which comes from John Chrysostom, In Epistulam ad Hebraeos, Hom 19, PG 63, 142. 27–62.

67. (fol. 463v)

inc. τῶν πέντ(ε) τρόπων τῆς συντυχί(ας) … des. ἀλλ᾽ἡμεῖς αὐτ() δεχόμεθ(α) μετα πεῖραν προσβάλλοντ(αι). Cf. Abbas Thalassios, Centuriae iv de caritate et continentia, PG 91, 1433; CPG 7848.

68. (fols 464r-464v)
John Chrysostom, Epistula Ad Monachos

CPG 4627 Excerpt, inc. Παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς … des. ὡς λέγ(ει) ὁ ἀπόστολος (PG 60, 752, lin. 5 ab imo-753. 21)

69. (fol 465r)
⟨Severianos of Gabala⟩, In dictum Apostoli : Non quod volo facio

CPG 4203, Excerpt (PG 59, 672, lin. 50–674) inc. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς αἰρετικούς, … (PG 59, 672, 50–674).

70. (fol. 465v)

Pen-trials, also οὗτος ὁ βίβλος ἐστὶν μιχαὴλ μορζη ἱερέως.

71. (fols 466r-470v)
John Chrysostom, De die dominica

CPG 4848, BHG 881u, inc. Ἀκούσατε ἀδελφοὶ καὶ πάντες Χριστιανοὶ καὶ φιλόχριστοι· τί λέγει ὁ προφήτης περὶ τῆς ἁγίας κυριακῆς, … des. τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν, ὅτι αὐτῷ πρέπει … ἀμήν.

72. (fol. 471)

Blank.

73. (fol. 471v)

Pen-trials ἀθανάσιος (..)θρᾶς τοίνυν τῆς τιαύτης αὐτῶν διανοί(ας) φαινομ(ένης), ἀνάγκη τὴν ἀλήθειαν λάμπειν, τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαγνώσεως. (= Georgios the Monk, Chronicon breve (lib. 1) (redactio recentior), PG 110, 100 C, 41. 8.)

74.

Παυλος ἐὰν μὴ γνῶμεν δύναμιν τῆς φωνῆς/ ἔσωμαι τῶ λαλούντι μοι βάρβαρος/ κ(αὶ) ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος (= I Corinthians 14.11).

Physical Description

Form: codex
Support: Paper
Extent: ii + 473 leaves
Dimensions (leaf): 215 × 145 mm.

Hand(s)

Many different hands.

Additions: Marginalia:
  • fol. 393r (at the bottom): + δἐσποτά μ(ου) ἅγιε· μὴδὲν ἔχεις βάρος· διὰτὶ τὸ ἀντιβόλαιον ὅλον ἔναι διεφθαρμ(έν)ον…:
  • fol. 398v (at the bottom): + Χ(ριστ)ὲ κατἄρχου, τῶν ἐμῶν πονημάτων.

Binding

Holkham binding of brown leather with Coke family ostrich crest in gilt in the centre of the upper cover; Date: early nineteenth century. Rebound by John Jones of Liverpool (worked for Holkham 1816–1823). The spine lettered in gilt in pasted black leather(?): HOMILIÆ/ VARIORUM. GR-/ MS./ SÆC. XIV./ In pasted black leather(?): MS. /HOLKHAM/ Gr. 22/

History

Origin: 15th and 16th centuries

Provenance and Acquisition

Ownership Notes: fol. 7r: Ιςον (in grey ink)

fol. 7r: handwritten note in black ink by B. de Montfaucon: 1698. Codex num. 34. 300 Circ./ annorum Varia variorum BB. Homili⟨ae⟩

fol. 465v: οὗτος ὁ βίβλος ἐστὶν μιχαὴλ μορζη ἱερέως, but it looks more like pen-trial.

Old Catalogue Nrs: fol. ir: Holk. Cat. – No 69 C. 2 A.15 (written in pencil); Morezenos 16. Giustiniani 34.

Record Sources

Description by Dimitrios Skrekas (2018), with the support of the Leventis Foundation, the Oxford Centre for Byzantine Research, the Yerolemou Trust and the Michael Marks Charitable Trust.

Bibliography

Last Substantive Revision

2018-07-10: Record fully revised according to new description by Dimitris Skrekas